VITA ADIVA® FULL-ADHESIVE refill

Igat tüüpi täiskeraamiliste, vaigu ja metalli baasil panuste, kroonide ja sildade tsementeerimine.
Metallist, keraamikast ja fiibrist postide ning valatud tihvtköntpanuste tsementeerimine.
Kõikide keraamiliste ja komposiitlaminaatide tsementeerimine.
Kroonide ja sildade jäävtsementeerimine implantaatidele.

Toote põhiinfo