Stela Capsule Intro Kit 10×0,54g + 5ml

  • 10 Stela Capsules
  • 1 Stela Primer 5mL bottle
  • 15 Superfine Points micro applicators

Toote põhiinfo

Stela on uuenduslik suure jõudlusega isekõvastuv komposiit. Stela pakub lõhedeta liidesega piiramatut kõvenemissügavust ja madala pingega polümerisatsiooni. Ei ole vaja happesöövitamist ega valguskõvastamist.

Stela saavutab oma murrangulised omadused BPA-vaba vaigu monomeeride, optimeeritud ionglass™ täiteainete (SDI bioaktiivne patenteeritud hübriidklaas) ja spetsiaalselt pinnaga modifitseeritud amorfse ränidioksiidi kohandatud kombinatsiooni kaudu. Stela silmapaistvad mehaanilised omadused tulenevad kiirest kõvenemisreaktsioonist. Stela monomeerid moodustavad polümeerseid ahelaid ning samaaegselt on need ahelad üksteisega kiiresti ja tihedalt ristseotud, moodustades keeruka võrgu, mis seob tugevalt ionglass™ täiteainet ja amorfset ränidioksiidi, mille tulemuseks on tugev ja elastne taastav materjal.

Stela snap komplekti kiire kõvenemine on tingitud uuenduslikust hüdroperoksiidil põhinevast initsieerimissüsteemist, mis ei sisalda tertsiaarset amiini. See tagab kiiresti hanguvad omadused, hea värvistabiilsuse ja suurepärase konversioonimäära.

Kui Stela maatriks on kõvenenud, tagab see ühtlase ja usaldusväärse tugevuse ja vastupidavuse kõikidele restauratsioonidele. Lihtne kaheastmeline protsess minimeerib operaatori vigu ja patsiendi tundlikkust, ilma et oleks vaja söövitus- ega kõvenduslampe. Stela on lahendus kõikidele teie kliinilistele vajadustele

Stela on saadaval kahes manustamissüsteemis: Stela kapsel ja Stela Automix süstal.

Stela on hõlpsasti kasutatav mahu täitmise röntgenkontrastne
isekõvastuv restauratsiooni komposiidi süsteem. Stela Primeri
kasutamisel koos Stela Capsule’iga või Stela Automixiga
seondub see nii emaili kui ka dentiiniga. Stela restauratsiooni
süsteemi
kasutamisel pole vaja hõõruda ega valguskõvastada mitte
üheski etapis.
STELA CAPSULE’I KOOSTIS:
76,8% kaalust (55,4% mahust) anorgaaniline täiteaine
STELA AUTOMIXI KOOSTIS:
61,2% kaalust (36,4% mahust) anorgaaniline täiteaine
KASUTAMISE NÄIDUSTUSED (STELA PRIMER):
• Dentiini ja emaili sidumine
NÄIDUSTUSED
• Otsesed I, II, III ja V klassi hambaaugud (Ideaaljuhul I ja II
klass)
• Alus või täidis
• Hambakrooni ehitamine
VASTUNÄIDUSTUSED:
• Ärge kasutage Stela Primerit koos teiste komposiidi
toodetega, kuna seeei kõvastu
• Ärge kasutage, kui pole võimalik saavutada kuiva pinda
• Ärge kasutage hambasäsi sulgemiseks
• Ärge kasutage koos eugenooli sisaldavate materjalidega
• Ärge kasutage patsientidel, kes on allergilised akrüüli suhtes
või kellel esineb allergilisi reaktsioone toote koostisainete
suhtes.
MÄRKUS: see toode võib mõnedel inimestel põhjustada
nahaärritust. Sellisel juhul lõpetage kasutamine ja pöörduge
arsti poole.
PROTSEDUUR
A. HAMBAAUGU ETTEVALMISTAMINE
1. Valmistage ette ümarate sisenurkadega konservatiivne
õõnsus, kasutades standardseid tehnikaid ja instrumente.
Allalõiked kinnihoidmiseks pole vajalikud.
2. Puhastage ja isoleerige hammas. Kummist süljekaitse on
eelistatud meetod isoleerimiseks. Pimsskivi ja vee või
kloorheksidiini lahused on ainsad ained, mida hambaaugu
puhastamiseks soovitatakse kasutada. Teiste ainete jäägid
võivad kahjustada ühenduse tugevust ja kõvastumise
reaktsiooni.
3. Juhul kui hambasäsi kaitse on vajalik, kasutage
kaltsiumhüdroksiidi kihti (hambasäsi sulgemine) ja/
või sobivat klaasionomeertsementi (kiht/alus), et kaitsta
sügavamaid õõnsusi enne, kui kasutate Stela Primerit.
4. II klassi hambaaukude korral või kui seda nõuab kliiniline
olukord, kasutage vajadusel õhukest, kumerat, hästi
kohanduvat maatrikslinti. Soovitatav on maatriks kinnitada
ligikaudu interdentaalsete kiiludega. III klassi hambaaukude
korral on plastmaatriks eelistatud vahendiks.
B. STELA PRIMERI KASUTAMINE
1. Väljutage üks või kaks tilka (sõltuvalt restauratsiooni
suurusest) Stela Primerit segamisanumasse. Pange kork kohe
tagasi.
2. Kasutades ühekordselt kasutatavat hari-aplikaatorit, millel
on lahustit taluvad kiud (Points, SDI Limited) kandke Stela
Primer ettevalmistatud hambaaugu pindadele ja jätke
hambaauku 5 sekundiks. Hõõrumine POLE vajalik.
3. Loputage õrnalt õhuga (ilma vee/õlita) kuni näete, et Primer
enam ei liigu (2…3 sekundit).
MÄRKUS: kuna Stela Primer on õhuke vedel kiht, siis tugev
õhuvool POLE vajalik. Võib kasutada vaakumaspiraatorit, et
vältida Primeri vedeliku laiali pritsimist.
MÄRKUS: ÄRGE valguskõvastage Stela Primerit. See on loodud
täielikult kõvastuma, kui see puutub kokku Stela Capsule’iga
või Stela Automixi pastaga.
C. STELA CAPSULE’I VÕI STELA AUTOMIXI SEGAMINE JA
KASUTAMINE
Stela restauratsiooni materjal on saadaval kapslites (ühekordne
annus) või Automixi süstaldes (mitmekordsed annused).
Järgnevad juhised kehtivad mõlemale Stela tootele.
CAPSULE AUTOMIX
Mixing time* 10 sec Not applicable
(mixing tip)
Working time* 1 min 30 sec 1 min 30 sec
Finishing time at
37°C/99°F from start of
mixing**
4 min 4 min
1. tüüpi, I klass, polümeeripõhine restauratsiooni materjal
standardi ISO 4049 kohaselt
MÄRKUS:
*Testimise tingimused: temperatuur (23 ± 1 °C, 73 ± 2 °F),
suhteline
niiskus (50 ± 10%).
Temperatuurid, mis on kõrgemad kui 23 ± 1 °C ja 73 ± 2 °F
lühendavad tööaega.
**Polümerisatsiooniaeg 37°C/99°F (ISO 4049): 1 minut 30
sekundit. Teavet taastamise lõpetamise kohta vaadake jaotisest D.
I. CAPSULE
1. Aktiveerige kapsel surudes kolbi kõvale pinnale kuni see
see täielikult kapsli sisse kinnitub. NB! Enne segamist ärge
klõpsake aplikaatoril.
2. Asetage otsekohe aktiveeritud kapsel Ultramati miksrisse
või mistahes muusse suure kiirusega kapslite miksrisse
(4000…4800 pööret minutis).
3. Mikserdage 10 sekundit.
4. Võtke kapsel otsekohe välja ja asetage kapsli aplikaatorisse.
5. Klõpsake kapsli aplikaatori päästikut kuni näete pastat
läbipaistvas otsikus.
MÄRKUS: Stela kapslist võib aplikaatori esmaste klõpsude ajal
pulbri jääkidest välja tulla. See võib tekitada õhus lendlevaid
osakesi. Tehke seda toimingut isikukaitsevahendeid kandes ja
patsientidest eemal.
6. Väljutage pasta hambaauku vältides õhu sattumist
restauratsiooni alla. Täitke kogu hambaauk ühe etapi käigus.
Kerge ületäitmine tagab hea Primeri kontakti serval.
MÄRKUS: hapniku inhibeeriva kihi tekkimise vältimiseks võib
pärast Stela pasta peale asetamist kasutada kaitsvat geeli
(nt glütseriin).
II. AUTOMIX
1. Võtke kork pealt ära. Esmakordsel kasutamisel tuleb 2…3 mm
toodet segamispadjale välja lasta ja kõrvaldada (et tagada
õige väljutamise suhe).Kinnitage uus segamise otsik Automixi
süstlale.
2. Laske väike kogus toodet välja kuni otsikust väljub ühtlaselt
segatud pasta. Visake selline materjal minema.
3. Väljutage pasta hambaauku vältides õhu sattumist
restauratsiooni alla. Täitke kogu hambaauk ühe etapi käigus.
Kerge ületäitmine tagab hea Primeri kontakti serval.
MÄRKUS: hapniku inhibeeriva kihi tekkimise vältimiseks võib
pärast Stela pasta peale asetamist kasutada kaitsvat geeli (nt
glütseriin).
MÄRKUS: segamise otsik on ainult ühekordseks kasutamiseks.
Kõrvaldage kasutatud segamise otsik ja asetage originaal
süstla kork süstlale. Süstalt tuleb hoida kinnitatud korgiga.
D. VIIMISTLUS
1. Lõpetage restauratsioon kasutades standardseid tehnikaid
vähemalt 4 minuti jooksul alates segamise algusest
2. Andke patsiendile nõu, et ta ei sööks ega jooks midagi
vähemalt ühe tunni jooksul pärast protseduuri.