Lunos® Prophy Powder Perio Combi 100g neutral sooda

Subgingivaalse ja supragingivaalse puhastuse jaoks.Emaldab biokile kiiresti, tõhusalt, põhjalikult ja samas õrnalt.

Uuenduslik abrasiivne aine trehaloos:

• Tera suurus u. 30 μm
• Parimad puhastusomadused ja maksimaalne pinnakaitse
• Kergelt magus maitse
• Ei ärrita limaskesta
• See viib parodondi põletiku vähenemiseni ja seega ka periodontaalsete taskute vähenemiseni *

Parim lahustuvus vees:

• Patsiendi suhu ei jää pulbrijääke
• Kaitseb imumootorit

Toote põhiinfo

Lunos® Profülaktiline pulber Perio Combi

Profülaktiline pulber Perio Combi (tootenr: CPZ640A1950)

Tootekirjeldus

Profülaktiline pulber Perio Combi on meditsiinitoode. See toode on mõeldud kasuta

miseks üksnes hambaarstide poolt ja on ette nähtud üksnes kutselistele kasutajatele!

Profülaktiline Perio Combi pulber on mõeldud sub- ja supragingivaalseks kasutamiseks

tavaliste pulbripihustajatega. Pidage enne profülaktikapulbri kasutamist silmas ka oma

pulbripihustaja kasutusjuhendit. Profülaktiline Perio Combi pulber ei sisalda loomseid

koostisosi, gluteeni, laktoosi, fruktoosi ega mikroplasti.

Näidustused

Seda toodet soovitatakse:

  • Parodontaalse biokile eemaldamine parodontaalse säilitusravi (recall-ravi) raames

koos sobiva subgingivaalse düüsiga, nt Dürr Dentali Perio Tip.

  • Mukosiidi ravi toetamine implantaadi pinna puhastamiseks või periimplantiidi ravi

pärast edukat esmast ravi.

  • Katu säästev eemaldamine igemetasku piirkonnas ja eriti tundlikelt hambapindadelt.
  • Kergete plekkide eemaldamine supragingivaalselt alalt.
  • Katu eemaldamine lõualuu ortopeedilistelt aparaatidelt (hambaklambrid).

Profülaktiline pulber Perio Combi sobib nii lastele kui ka täiskasvanutele. Toode ei ole

kariogeenne. Ärge neelake alla.

Vastunäidustused

Patsiente, kellel on kroonilised hingamisteede haigused (nt bronhiit või astma), ei tohi

töödelda selle pulber-veepihustiga, kuna aerosoolis sisalduv pulber võib põhjustada

hingamisvaegusi. Samuti ei tohiks kasutada halvas korras emaili, hüpomineraliseeritud

emaili ega ka emaili valgete kohtade puhul. Sügavamate parodontaalsete taskute ravi

võib tekitada baktereemiat. Seetõttu tuleb riskipatsientide (endokardiit, rasedus, imeta

vad emad, nakkushaiged, nõrga immuunsusega patsiendid (neutropeenia, agranulotsü-

toos, diabeet, hemofiilia), kestva raviga patsiendid (kiiritusravi, keemiaravi, antibiootiku

miravi)) korral rakendada sobivaid meetmeid ja piiranguid.

Hoiatusjuhis

Ärge neelake alla. Vältige kokkupuudet silmadega. Silma sattumisel loputage rohke

veega välja. Kõikidest tootega seotud tõsistest vahejuhtumitest tuleb viivitamatult teata

da tootjale ja liikmesriigi vastutavale asutusele. Preparaat on ette nähtud kasutamiseks

inimestel.