Lunos® Prophy Paste Super Soft 50 g

RDA < 5

Oranž (REF: CPZ750A0901), sisaldab hüdroksüülapatiiti, sisaldab limoneeni
Neutraalne (REF: CPZ740A0901), sisaldab hüdroksüülapatiiti, ei sisalda värvaineid ega maitseaineid

Toote põhiinfo

tundlikud pinnad, implantaadid ja piimahambad

Lunos®-e Poleerimispasta Super Soft

Apelsini / Neutraalne

“Poleerimispasta Super Soft” on saadaval alljärgnevates variantides.

neutraalne (REF: CPZ740A0901), aroomaineteta

apelsin (REF: CPZ750A0901), sisaldab limoneeni

Tootekirjeldus

“Poleerimispasta Super Soft” on meditsiinitoode. See toode on mõeldud kasutami

seks üksnes hambaarstide poolt ja on ette nähtud üksnes kutselistele kasutajatele!

Poleerimispasta Super Soft ei sisalda loomseid koostisaineid, gluteeni, laktoosi, fruk

toosi ega mikroplasti.

Vastunäidustused

“Poleerimispasta Super Soft” on vastunäidustatud selliste patsientide puhul, kellel

on teadaolev allergia pasta koostisainete vastu (näiteks limoneen). Kui on teadaolev

allergia limoneeni vastu, siis soovitatakse kasutada poleerimispasta versiooni “Super

Soft” “Neutraalne”.

Hoiatusjuhis

Ärge neelake alla. Vältige kokkupuudet silmadega. Silma sattumisel loputage rohke

veega välja. Kõikidest tootega seotud tõsistest vahejuhtumitest tuleb viivitamatult

teatada tootjale ja liikmesriigi vastutavale asutusele.