ID 213 Instrument disinfection 2,5l

ID 213 kasutatakse 2 %-lise lahusena 60 minutilise mõjuajaga (vt tabel, lahter “DE“). Selleks doseerige nt 20 ml ID 213 kinnituskorgis oleva mõõdutopsiga (markeering vastav 20 ml-le) ning lahjendage 1 l veega.

ID 213 sobib ka kasutamiseks ultraheliseadmes. Soovitame 2 % ja2 minutit, ka tuberkuloosile 2 % ja 30 minutit.

Toote põhiinfo

ID 213 on eriti tõhus aldehüüdivaba kontsentraat üldiste hambaars

tiinstrumentide (peeglid, sondid, pintsetid, tangid jne) samaaegseks

puhastamiseks ja desinfitseerimiseks. Veel üks kasutusala on leelise

ja alkoholi suhtes tundlike, nt kerg- või värvilistest metallidest pöör

levate instrumentide või teatud tehisvaiguga kleebitud instrumentide

puhastamine ja desinfitseerimine.

Koostis: 100 g ID 213 sisaldab 15 g 3-aminopropüül-dodeküül-1,3-

propaandiamiini, 12,5 g alküül-bensüül-dimetüül-ammooniumkloriidi,

mitteioonilisi tensiide, kompleksmoodustajat, kumariin, tsitronellool,

lõhna- ja abiaineid.

Mõjuspekter: Bakteritsiidne, tuberkuloitsiidne, fungitsiidne, virut

siidne (kattega viirused, nagu vacciniaviirused, k.a HBV, HCV ja HIV1),

kuid ka kapslita viirused, nagu adenoviirused, polyomaviirused SV 40,

noroviirused, polioviirused). VAH nimekri. Kontrollitud vastavalt

EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562,

EN 14563-le.

1) Vastavalt Robert

Kasutamine: ID 213 kasutatakse 2 %-lise lahusena 60 minutilise mõjuajaga (vt tabel, lahter “DE“). Selleks doseerige nt 20 ml ID 213 kinnituskorgis oleva mõõdutopsiga (markeering vastav 20 ml-le) ning lahjendage 1 l veega.

ID 213 sobib ka kasutamiseks ultraheliseadmes. Soovitame 2 % ja2 minutit, ka tuberkuloosile 2 % ja 30 minutit.

Ärge segage ID 213 tavaliste majapidamises kasutatavate puhastus

vahenditega. Kasutuslahus segada ihusooja veega. Võtke desinfitsee

ritud instrumendid vannist, loputage voolava vee all ning vajadusel

steriliseerige. Kasutuslahuse seisuaeg on maksimaalselt 14 päeva.

Kõrgendatud vere, sülje või muu koormuse puhul soovitame lahust

uuendada kaks kuni kolm korda nädalas. Lisajuhiseid vt. ka tootein

fost internetis.

Märkused: Ärge segage ID 213 aldehüüde sisaldavate preparaatide

ga, mis sisaldavad näiteks glutaardialdehüüdi või glüoksaali, Kontak

ti juures ID 213-ga võib värv muutuda punakaspruuniks. Puhastage

instrumentide kast enne ID 213 esmakordset kasutamist põhjalikult.