E88 Endomotor

Toote põhiinfo

360° pööratav pea
eemaldatav pea
Autoklaavitav kuni 134°
Režiimid hõlmavad järgmist:
5 edasi-tagasi liikumisrežiimi (M0)
Vastupidine edasi-tagasi liikumine – vastu- ja päripäeva liikumine edasi-tagasi liikuvate failide puhul: edasi-tagasi 30° – pööre 150°
Edasi-tagasi liikumine – päripäeva ja vastupäeva liikumine failide pidevaks pööramiseks: edasi 150° – pöörde 30° | Edasi 180° – pööre 30° | Edasi 210° – pööre 30° | Edasi 250° – pööre 30°
9 redigeeritavat mäluprogrammi (M1 kuni M9)
Maksimaalne kiirus 1000 p/min
360° päripäeva pöörlev liikumine
Redigeeritav kiiruse / pöörete arvu seade
Pöörlemise suund edasi
Pöörlemissuund vastupidine
Pöördemoment Automaatne tagasikäik
Redigeeritav pöördemomendi seadistus

Integreerige e88 endomootor e98 apex Locatoriga (ühendamisfunktsioon)
Ühendusfunktsioonis võib e88 Endomotor peegeldada e98 apex Locator ekraani
Automaatne käivitamine ja seiskamine
Apikaalne tagurpidi
Apikaalne aeglustumine
12 kuud garantiid

4 Forward reciprocating modes
For all continuous rotational files
Reverse reciprocating modes
For reciprocating files
1. Forward 150° – Reverse 30°
2. Forward 180° – Reverse 30°
3. Forward 210° – Reverse 30°
4. Forward 250° – Reverse 30°
1. Forward 30° – Reverse 150°