Pro-Pul-Pan

Zinc Oxide Eugenol (ZOE) tsement ivory

Toote põhiinfo

30 +15ml

I ja II klassile ajutiseks täitmiseks